Aksjon mot fødekaos         

Om oss

Aksjon mot fødekaos er en ad-hoc gruppe. Vi er en løst sammensatt gjeng av småbarnsmødre som bor i Oslo og Akershus, samt at vi har kontakter i bl.a. Alta, Narvik, Bjugn, Volda og Lærdal. Initiativtaker og forfatter av disse sidene er Ingeborg Altern Vedal. Disse sidene og aksjonen kunne aldri blitt til uten hjelp og støtte fra mannen min og andre foreldre, samt jordmødre og andre støttespillere.

Se mer under kontakt oss.

Arbeidsmetode

Vi bor spredt og møtes sjelden fysisk, så mye av arbeidet skjer via Internett (bl.a. Live Messenger) og telefon. Vi forsøker å fange opp historier og saker via nettsteder med diskusjonsforum, media og «jungeltelegrafen». Vi forsøker å presse på myndighetene, byråkrater og politikere nasjonalt, regionalt og lokalt, både direkte og gjennom media. Vi prøver å være på hugget når det er fødselsstoff i media. Alle i aksjonen gjør dette ved siden av jobb/studier og familieliv, så det varierer hvor mye vi gjør og hvem som gjør hva.

Ny organisasjon?

Vi mener det er behov for en organisasjon som jobber med svangerskap, fødsel og barsel, både med lobbyvirksomhet blant poltikere og helsebyråkrater, og som rådgiver for den enkelte kvinne og hennes partner. Fødsel i Fokus, samt Ammehjelpen, ulike smågrupper for barn og foreldre i spesielle stiuasjoner, og Landsforeningen for Kvinner med Bekkenløsningsplager (LKB) ivaretar noen av disse funksjonene, men vi mener at disse ikke dekker behovet fullt ut.

Vi ønsker oss en større organisasjon som favner alle aspekter ved hele forløpet (svangerskap-fødsel-barsel), og alle kvinner og deres partnere uavhengig av ideologi, helse, ønsker og behov. Vi håper at det kan dannes en sterk lobbyorganisasjon som arbeider bredt med reproduktive rettigheter i Norge! Inntil videre vil vi i aksjonen presse på politikere o.a. slik at vi kan få en best mulig svangerskaps-, fødsel og barselomsorg i hele landet. Vi gjør dette på fritida og vil gjerne knytte til oss andre enkeltpersoner og organisasjoner som jobber innen det samme området. Vi har blant annet kontakt med Den norske jordmorforening.

Om nettstedet

Nettstedet er kontinuerlig under oppdatering, og disse nye sidene er ikke ferdige. Inntil videre kan man også gå inn på de gamle sidene fra 2006, men disse har i dag mest en historisk verdi. Siste stor oppdatering (men ikke fullstendig) var i juli 2007.

Lenker og vedlegg

  • Brune lenker er interne og åpnes i samme vindu.
  • Blå lenker er til eksterne sider og åpnes i et nytt vindu.
  • I mappa filer finner du alle vedlegg, f.eks. brev, statistikk osv.
  • I mappa bilder finner du alle bilder, logoen vår etc.

Struktur

Dette nettstedet er blitt til underveis og ny informasjon er lagt til etter hvert som vi har funnet den – og har hatt tid til å legge den ut. Journalister og andre vil enkelt kunne sette seg inn i saken ved å skumme sidene her.

Strukturen på nettstedet er som følger:

Kort historikk

I april 2006 ble oppropet, som da var signert av over 1.000 mennesker (enten på nett eller for hånd), overlevert til Helse Øst, Ullevål, Sylvia Brustad og Helse- og omsorgskomiteen. Oppropet lød slik:

Til Helse Øst, Ullevål universitetssykehus og ansvarlige politikere Vi krever at dere så raskt som mulig finner en kortvarig og en langvarig løsning på problemet med fulle fødeavdelinger på Ullevål. Si fra til vårens fødende kvinner NÅ om dere er overbooka, ikke vent til de står på døra med veer! Gi Oslos kvinner et godt fødetilbud.

Etter et folkemøte arrangert av Jordmorforeninga 5. april trodde vi at ting skulle bedre seg, men nye oppslag i media i slutten av april viste at aksjonen måtte fortsette.

Vi skrev leserinnlegg som kom på trykk i Aften og Vårt Land. I slutten av mai sendte departementet ut en pressemelding om 400 nye fødeplasser. Dagsrevyen lagde reportasje og vi kommenterte. Vi var i møte med Ullevål og Helse Øst 5. oktober 2006. Møtet var hyggelig, men det kom ikke noen konkrete løsninger ut av det. Vi er ikke fornøyde med statsrådens og Helse Østs «løsning» og vil framover jobbe for følgende saker i Oslo.

Nasjonalt har det skjedd mer. Statsråd Brustad startet i mars 2007 arbeidet med å en plan som skal gi en helhetlig svangerskaps- fødsels- og barselsomsorg. Vi deltar i arbeidet. Se mer under planen.

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.