Aksjon mot fødekaos         

 

Kvalitet

I dag finnes det ingen definisjon på kapasitet, ingen måte å regne ut hvor mange fødsler et fødested har plass og personale til. Man har istedet valgt å basere seg på erfaring og sagt at det antal fødsler et sykehus klarer å ta, det er kapasiteten. Da ser man kun på hvor mange fødseler sykehuset klarer å skvise inn, ikke hvilken kvalitet det er på disse fødslene. Ullevål har tatt imot langt flere fødende enn de egentlig har kapasitet til, og dette har gått på bekostning av kvaliteten.

Styret i Helse Øst RHF vedtok følgende i 2002 da fødselsomsorgen skulle utredes:

 • Fødselsomsorgen skal gjennomgås i sin helhet med sikte på å øke valgfrihet, pasienttilfredshet, likeverdighet og ressursutnyttelse.
 • Statens Helsetilsyns nivåinndeling av fødeinstitusjoner skal gjennomføres i tråd med Stortingets beslutning.
 • Antallet fødeinstitusjoner i Helse Øst skal reduseres, men mangfoldet i tilbudet skal opprettholdes.
 • Det skal utredes hvordan fødevirksomheten ved Aker sykehus HF kan fordeles på de øvrige helseforetakene i hovedstadsområdet. Noen av prosjektdeltagerene har hatt motforestillinger til kravet om at antall fødeinstitusjoner (vår uteheving)

Vi mener at mangfoldet i tilbudet er redusert og tror at pasienttilfredsheten blant fødende i Oslo og Akershus har sunket. Skal folk tørre og ønske å få (flere) barn må kvaliteten på fødslene økes!

Eksemepler på god kvalitet:

 • Jordmor er tilstede så mye man ønsker og trenger henne i den aktive fasen.
 • Den fødende og ledsageren føler seg trygge og ivaretatt.
 • Personalet har tid og evne til å kommunisere med den fødende og ledsageren.
 • Kvinnen får være med å bestemme over egen kropp:
  • Hvis hun tror hun er i fødsel får hun lov til å komme til sykehuset og bli undersøkt.
  • Når hun trenger en fødestue får hun det.
  • Når hun ønsker smertelindring og det er medisinsk forsvarlig får hun det.
  • Hvis hun venter på sykehuset før fødselen får hun et egnet rom å vente i.
 • Ledsageren får parkere gratis rett ved inngangen.
 • Familien får bli på barsel til de er klare til å reise hjem.
 • Personalet på barsel har tid både til å veilede og avlaste.

 

Se også Kapasitet, konsekvenser og Retningslinjer.

(mer kommer! )

 

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.