Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Mangel på kontroll og tilsyn

Fødekaoset i Oslo og Akershus har fått bred mediedekning. Hverken helse- eller arbeidstilsynet har reagert. Helse Øst (HØ) og sykehusene krever ustraffet at både personell og fødende sliter seg ut på «korridorfødsler» og avvisninger, komplikasjoner og traumatiske opplevelser. Forskning viser at dette ikke bare er skadelig for dem som utsettes for det, men også ulønnsomt for samfunnet.

Klagemal

I følge Helstilsynet i Oslo (fylkeslegen) sine nettsider kan de på eget initiativ opprette en tilsynssak, for eksempel etter informasjon gjennom media. Det mener vi de har fått, så det monner! Men ingenting har skjedd, de venter på klager og bekymringsmeldinger før de evt. griper inn. Derfor har vi laget en klagemal.

En klage vil gi helsetilsynet og fylkeslegen opplysninger som kan følges opp i forhold til sykehuset og fødeavdelingen. Tilbakemeldinger i form av klager eller bekymringsmeldinger er med på å synliggjøre situasjonen.

Hvis ikke fylkeslegen mottar klager fra fødende som ble dårlig behandlet, f.eks. avvist eller omdirigert til annen fødeavdeling pga overskredet kapasitet, vil de ikke gripe inn overfor sykehusene, trass medieoppslag etc.

NB! Fedre, partnere og andre ledsagere kan også klage eller sende bekymringsmelding!

Aksjonen og helsetilsynet

Vi skrev en bekymringsmelding (pdf) til Fylkeslegen/Helsetilsynet, men fikk negativt svar (pdf). Sjøl om tilsynet skriver på sine nettsider: «Tilsynsmyndigheten kan også på eget initiativ opprette en tilsynssak, for eksempel etter informasjon gjennom media eller fra andre deler av helsetjenesten.», vil de ikke ha tilsyn på Ullevål før det kommer klager fra pasienter eller interne avviksmeldinger fra ansatte.

Etter denne brevvekslingen har det kommet i hvert fall én klage, og vi håper flere klager. Bruk gjerne vår mal til inspirasjon! Vi tror for det første at få vet om denne klagemuligheten, dernest at mange tenker at terskelen for å sende en klage må være svært høy. Det holder imidlertid at du ikke fikk den hjelp eller trygghet du trengte.

Helsedirektøren

Etter oppslag i VG (klikk på «To mødre») og NRK i mars 2007, der helsedirektøren (dvs. det nasjonale helsetilsynet) gikk hardt ut mot helseforetakene pga. fødselsskader og -dødsfall, tok vi kontakt. E-post sendt 14. mars 2007:

Til helsedirektør Lars E. Hanssen

Vi vil berømme deg for at du var så tydelig i din kritikk i VG og NRK angående skader og dødsfall ved fødsel. Bra at du sier så klart i fra, vi håper det øker presset på de ansvarlige til å ta tak i problemene.

Det er dypt tragisk at noen barn og kvinner har mista livet når det kunne vært unngått. Det er veldig bra at disse sakene kommer fram. Vi tror imidlertid at det finnes mange mørketall, mange saker ikke så dramatiske som disse, men som likevel er kritikkverdige. For mange er terskelen for å klage svært høy eller man er så sliten og overvelda i barseltida at man ikke orker å skrive en klage.

Vi er svært skuffa over at tilsynene i Oslo og Akershus ikke har tatt tak i fødesituasjonen i fylkene. I går sto det i Dagsavisen: «Det er ikke farlig for fødende og for barnet å bli avvist i Oslo-området, fordi det er kort vei til neste sykehus, mener Petter Schau, fylkeslege i Oslo og Akershus. – Ingen i dette området får mer enn 15 minutter ekstra reisevei, og alt som er under en time ekstra, er regnet som trygt. Men det er ikke ideelt for en kvinne med rier å måtte reise, sier han.»

Vi tilbakeviser disse påstandene i dagens avis: Vi skrev en bekymringsmelding til Fylkeslegen/Helsetilsynet i Oslo med oppfordring om å føre tilsyn med Ullevål. Avslaget var meget knapt, sjøl om vårt brev var grundig og henviste til at tilsynet sjøl skriver at de på eget initiativ kan føre tilsyn når det kommer fram kritikkverdige forhold gjennom media. Hvis ikke Ullevåls fødeavdelinger trenger tilsyn, hvem trenger det da? Se:

http://www.altern.no/opprop/filer/bekymringsmelding.pdf http://www.altern.no/opprop/filer/svar_bekymringsmelding.pdf

Nå lurer vi på hvorvidt du er enig med fylkeslegen i hans vurdering av situasjonen, og om du ikke er det: hvorvidt du da vil foreta deg noe i saken?

Vi fikk svar fra Helsetilsynet en måned seinere, men de ville ikke gripe inn ovenfor tilsynet i Oslo og Akershus.

Helsetilsynets svar (pdf).

Fylkeslegen i Oslo og Akershus

Fylkeslegens uttalelser til Dagsavisen tyder på at han verken kjenner situasjonen eller forstår konsekvensene av den.

  1. Kvinner som har fødeplass ved Ullevål blir sendt til sykehus som ligger lengre enn 15 minutter unna, f.eks. Buskerud i Drammen og Ringerike i Hønefoss.
  2. Selv kort reisevei kan bli problematisk når den fødende ikke vet om den på forhånd. I Oslo får kvinnene beskjed om å vente hjemme så lenge som mulig. Kvinner med under 5 minutter mellom riene har blitt avvist ved Ullevål og sendt til andre sykehus uten undersøkelse først. Hvis man på forhånd vet at man har 1 time kjøretur foran seg planlegger man utifra det. Men ingen av de avviste kvinnene har visst dette. Beskjeden om videresending har først kommer når fødselen har vært i gang.
  3. Det er farlig å bli videresendt i fødsel. Videresending og andre former for utrygghet øker faren for komplikasjoner, viser svensk forskning.

Ullevål og lojalitet

Styret ved Ullevål og ledelsen ved fødeavdelingene og Avdeling for obstetrikk har ikke sett ut til å ta pasienters og ansattes problemer på alvor. Disse to gruppene blir ikke spurt og få tør si fra på eget initativ, de er bundet av lojalitet og strenge kontrakter. Jfr. også Saugestad-saken, FAFO om varsling og Arbeidstilsynets kampanje God vakt! om behovet for medvirkning.

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.