Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Problemene i Oslo og Akershus

Disse sidene er mest kopier av tidligere publisert materiale eller helt tomme, og skal i løpet av våren 2007 nyskrives. Beklager noe utdatert informasjon og noen tomme sider!

Teksten under er publisert i mars-mai 2006. Ny kommer våren 2007.

Kort beskrivelse av problemet og våre krav

 • Årlig får 2.000 kvinner som ønsker å føde på Ullevål avslag.
 • Ullevål har i 2005 og første halvdel av 2006 overbooket. Sykehuset avviser i snitt 2 kvinner i døgnet, etter at fødselen har startet.
  • Selv med 3 minutter mellom riene blir kvinner avvist uten undersøkelse
  • Avvisning = utrygghet og stress = komplikasjoner
  • De avviste kommer sent til andre sykehus eller får ufrivillige hjemmefødsler
 • Personalet på Ullevål er pressa og stressa: De evner ikke gi de fødende (mottatte og avviste) den omsorg og behandling de trenger Også for personalet ved de andre sykehusene er situasjonen en belastning: De må roe ned par som er blitt avvist og forsøke å gi dem en god omsorg uten å kjenne pasientens journal.

Helse Østs reaksjon: Ikke noe problem. Det er kapasitet nok.
Vi krever at Helse Øst anerkjenner vår frustrasjon og redsel, og ser at dette er et problem!

 • Aker sykehus hadde 1.800 fødsler i året, men fødeavdelingene ble nedlagt i mai 2004. Fødslene skulle da fordeles mellom Ullevål, Bærum, Lørenskog og Fredrikstad, samt Rikshospitalet.
  • Allerede før Aker ble nedlagt opplevde kvinner i fødsel å bli avvist og sendt til et annet sykehus.
  • Fødselsraten er stigende. Det ble født 1.100 flere i Oslo og Akershus i 2005 enn 2002.
  • Det ser ut til at sykehusene ikke klarer å demme opp for nedleggelsen av Aker. Problemet har eksistert i flere år, det siste året er situasjonen blitt prekær. Tall vi har hentet inn tyder på at det mangler 500 plasser og at Ullevål tar inn langt flere enn de har kapasitet til!

Helse Øst sier: «Hvis vi ser at fødeavdeling på Ullevål er under press over lang tid, at det er mange fler som ønsker å føde der enn det er plass til, så er det klart at vi er åpen for å vurdere om vi må gjøre noe med fødetilbudet i Oslo.»
Hvor lang tid må Ullevål være under press før Helse Øst reagerer? 10 år?
Vi krever at Helse Øst og Ullevål, i samråd med politisk ledelse, finner kortsiktige og langsiktige løsninger NÅ!

 • Helse Øst og Ullevål gir ingen informasjon om overbooking, kapasitetsproblemer og sykehusenes tilbud. De lover å foreta brukerundersøkelser for å finne ut hvorfor så mange vil føde på Ullevål. Men, de sier ingenting om når...

Vi krever å få informasjon og å bli hørt NÅ!

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.