Aksjon mot fødekaos         

Ny plan for et helhetlig tilbud:

Spørreundersøkelser om helsetilbudet

Myndighetene startet våren 2007 arbeidet med en ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Planen skal være ferdig i desember 2007. Se bl.a. pressemelding fra departementet. Vil du påvirke denne planen? Nå kan du som bruker si hva du synes og være med å forme morgendagens helsetilbud!

Innspillsrunden er nå i gang. Les gjerne departementets utkast og send oss en e-post og fortell oss hva du synes. Alle høringssvar

Takk for alle innspill – kom gjerne med flere! Vårt høringssvar er ferdig, se her (pdf).

Svar & vinn

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt bl.a. Aksjon mot fødekaos representere brukerne. Derfor vil vi nå vite hva du mener, slik at vi kan tale flest mulig brukeres sak. Vi mener at det er svært viktig at brukerne blir hørt, slik at det nye helsetilbudet blir mest mulig i tråd med våre behov og ønsker – det vi som kjenner hvor skoen (og riene…) trykker! Derfor har vi laget spørreundersøkelser for gravide og foreldre. Siden vi er en ad-hoc organisasjon uten penger har vi måttet alliere oss med bladene GRAVID og Foreldre&Barn for å realisere undersøkelsene. Dét betyr at det også vanker premier på én av deltakerene. :-)

Undersøkelsene er nå avsluttet, takk til alle som deltok! Send oss gjerne en e-post og fortell oss om dine opplevelser og meninger.

Fornøyd? Misfornøyd?

Norge er stort sett et trygt land å føde i, men mye kan bli bedre. Planen skal forhåpentligvis gi et mer helhetlig tilbud. I dag er ansvaret delt, slik at gravide må forholde seg til svært mange ulike mennesker. Med tettere oppfølging kunne mange fått det bedre fysisk og psykisk.

Hva skal til for at du føler deg trygg? Er det nok jordmødre? Får du føde der du vil? Er det feriestengt? Får du følge om veien er lang? Hva er viktig for deg? Hva er bra og hva kan bli bedre? Si din mening om dagens tilbud!

I tillegg til å svare på undersøkelsene må du gjerne ta kontakt med oss for å dele dine erfaringer og meninger!

Gravide

Undersøkelsen for gravide er nå avsluttet, men send oss gjerne en e-post og fortell oss om dine opplevelser og meninger.

Foreldre

Undersøkelsen for foreldre er nå avsluttet, men send oss gjerne en e-post og fortell oss om dine opplevelser og meninger.

Oppfølging

Resultatet av disse undersøkelsene vil bli publisert i bladene GRAVID og Foreldre & Barn, muligens også i andre medier. Vi håper de kan sette fødselssaken på agendaen i media og poltikken. Vi kommer også til å bruke resultatene direkte i vår kontakt med departementet og andre myndigheter.

Spre undersøkelsene

Vi vil gjerne ha flest mulig svar fra alle «typer» foreldre for at undersøkelsene skal bli så representative som mulig. Og vi vil ha så mange svar som mulig. Kun da kan vi slå undersøkelsene i bordet hos departementet! Vi trenger hjelp til å markedsføre dem! Send gjerne tips om undersøkelsene til dine venner på sms, e-post og Internettforum. Kanskje kan du også henge opp plakater i nabolaget, på stellerom og babybutikken? Flott om du også deler ut løpesedler på barseltreff, babykino ++!

«Reklame» på 160 tegn

Forslag på tekst til sms (på Gule sider kan du sende 10 gratis per dag), e-post eller forum:

Er helsetilbudet til gravide, fødende og nybakte foreldre bra nok? Svar & vinn premier, og du kan påvirke myndighetenes nye tilbud! Fødeaksjonen: www.altern.no

«Reklame» på trykk

Plakatene er i A4 og kan skrives ut på en vanlig skriver, de er i pdf-format.

Plakat, med lapper til å rive av

http://www.altern.no/opprop/gallup/plakat-fb.pdf

Løpesedler

Løpesedlene er i A4, men det er to og to på hvert ark slik at arkene kan klippes i to. Løpesedlene er i svart-hvitt.

http://www.altern.no/opprop/gallup/flyer2.pdf

Arbeidet med planen

Helse- og omsorgsdepartementet har hatt møter med alle involverte organisasjoner og fagmiljøer, i tillegg til at vi møttes til et seminar. Vi møtte departementet 12. april.

På seminaret 30. mai. (program, doc.) holdt vi og Lokalsykehusaksjonen innlegg på vegne av brukerne. Ammehjelpen var også representert og Fødsel i fokus var invitert, andre brukerrepresentanter tror vi ikke departementet har vært i kontakt med.

Se vårt innlegg i nettleseren eller last ned med som PowerPoint-fil eller pdf-fil (begge med notater).

Veien videre

Departementet skal sende ut et problemnotat 24. september, vi får da høringsfrist til 4. november. Det blir et høringsmøte 16. oktober.

Dette skal danne grunnlaget for den endelige planen som skal komme til jul.

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.