Aksjon mot fødekaos         

Illustrasjon fra Dagbladet: Her føder vi

Her føder vi

Se som pdf.

Problemstillinger ellers i landet

På disse sidene ligger det informasjon om problemstillinger ellers i landet. En del historier, samt lenker til medieoppslag ligger i lenkesamlingen.

Se spesielt departementets arbeid med ny strategi.

Kort oppsummert er dette problemer i norsk fødselsomsorg:

 • Overfylte avdelinger – spesielt i Osloområdet, men også andre steder i høysesongen
 • Feriestengte avdelinger – Molde & Kristiansund, Rjukan, flere i Nord-Norge.
  • Midt i høysesongen for fødsler
  • Gir lang reisevei
  • Skaper usikkerhet – rekker jeg føde før min avdeling stenger?
 • Nedgradering av fødeavdelinger til fødestuer, og nedleggelser
  • Gir lengre reisevei for førstegangsfødende m.fl.
  • Fødende rekker ikke fram – ufrivillige hjemmefødsler og fødsel i transport
 • Transportproblemer
  • For få ambulanser
  • Ikke jordmor til å følge ambulansen
  • Luftambulansens stasjonering er sentralisert, mer transporttid

Lenker til helseforetakene:

Aksjoner

Kampen for lokalsykehusene

Forsvar Lærdal sjukehus

Me krev at:
- Helse Vest og Helse Førde legg bort planane om å leggja ned fødeavdelinga i Lærdal
- Helse Vest og Helse Førde garanterer at det ikkje vil koma nye framlegg om nedlegging av Føden i Lærdal på minst ti år
- Stortinget får helseministeren til å instruera helseføretaka om at fødeavdelingar som i Lærdal ikkje skal leggjast ned
- Styra i Helse Førde og Helse Vest let ålmenta få innsyn i dokumenta som ligg til grunn for innsparingsarbeidet
- Indresogningar i etableringsfasen ikkje vert brukte av Helse Førde og Helse Vest som gislar i kampen om midlar på statsbudsjettet

Tips

Vi vil gjerne ha flere nyheter og historier om fødesituasjonen i andre deler av landet. Vi er spesielt interessert i andre aksjoner om bevaring eller bedring av fødselsomsorg o.l.! Kontakt oss og fortell gjerne din opplevelse av lokal fødselsomsorg. Takk! De som ønsker det kan få sine historier publisert på nettstedet, med navn eller anonymt.

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.