Aksjon mot fødekaos         

Innhold

Våre mål

Vi ønsker at alle som føder barn i Norge skal få: Den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge. Vi vil at flest mulig skal få best mulige fødsler!

Det aller viktigste i svangerskapet, under og etter fødselen, er opplevelsen av trygghet. Føler kvinnen og hennes ledsager seg ivaretatt og trygge, øker sjansen for gode opplevelser og minsker faren for komplikasjoner. Derfor bør helsevesenet bestrebe seg på å behandle gravide og fødende slik at de både er – og opplever å være – i trygge hender. Ett godt virkemiddel for å få til dette vil være kontinuitet.

Vi ønsker at Helsetilsynet i fylkene og nasjonalt blir mer aktive i å overvåke sykehusene og primærhelsetjenesten, og deres behandling av gravide, fødende og nybakte foreldre.

Konkrete mål

Nasjonalt

 • Nok jordmødre, nok stillinger
  • hele, attraktive stillinger (ikke bare små deltidsstillinger, gi kommunejordmødrene flere oppgaver!)
  • god svangerskapsomsorg, kontinuitet
  • følgetjeneste ved lang reisevei
 • Mange nok fødesteder
  • Ikke for lang reisetid til nærmeste fødested eller fødeavdeling ved komplikasjoner
  • Flest mulig skal få føde på sitt nærmeste fødested når de ønsker det
  • Ikke ferielukking
 • Retningslinjer for fødsel og barsel
  • fleksible
  • kapasitetsdefinisjon
  • kvalitetsdefinisjon
  • sikre flest mulig gode fødselsopplevelser
 • Følge opp Legkvinnekonferansens budskap (1999):
  • Kvinner vil ha: Respekt, fleksibilitet, trygghet
  • Vi vil bli hørt!

Lokalt i Oslo og Akershus

 • Ingen/få avvisninger av kvinner i fødsel
 • Mindre stress på føde- og barselavdelinger
 • Nok plasser – pasientgruppa vokser
 • Fortsatt bedre informasjon og kommunikasjon
 • Tilsyn og kontroll

Se også våre PowerPoint-presentasjoner.

1: Holdt på jordmorforeningens landsmøte oktober 2006:

2: Holdt på seminar i regi av departementet mai 2007:

Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.