Aksjon mot fødekaos         

Nyheter

Ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Alle høringssvar

Vårt høringssvar (pdf)

Pressemelding.

Mer info !

Vi møtte dep. 12. april og holdt innlegg på et seminar 30. mai. (program, doc.)

Se vårt innlegg i nettleseren eller last ned med som PowerPoint-fil eller pdf-fil (begge med notater.

Den ny strategien blir sendt på høring til jul.

Uklart ansvar gir fødselsskader

Aftenposten

Legetidsskrift 1

Legetidsskrift 2

Legetidsskrift 3

Legetidsskrift 4

Helgas historie

Føderiket åpnet

Føderiket, Oslos nye lavrisikoenhet ble åpnet 14. juni.

Reportasje: Riksen, Dagsavisen. Omtale: Riksen, Babymedia, DNJ og Nettavisen.

Endelig, en formell organisasjon! :-)

Fødaksjonen har vært med og stiftet en ny organisasjon: Liv laga – organisasjon for svangerskaps-, fødsels- og barselsomsorg Nettstedet er lite og mangler mye, men det er allerede mulig å melde seg inn. Vi håper på flest mulig medlemmer og støttemedlemmer!

Vi kommer til å konsentrer oss om det nye nettstedet og vil ikke lenger oppdatere dette, men vi lar all informasjonen bli liggende!

Logo for Liv laga

Velkommen til fødeaksjonens nettsted

«Aksjon mot fødekaos» er en gjeng småbarnsforeldre som arbeider for bedre svangerskaps- fødsels- og barselomsorg i Norge. Vi starta i februar 2006 som et lokalt opprop i Oslo mot kaoset på Ullevål, men arbeider nå for å bedre tilbudet i hele landet.

Nasjonal strategi for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorg

Myndighetene startet våren 2007 arbeidet med en ny plan for svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgen. Vi mener at det er svært viktig at brukerne blir hørt, slik at det nye helsetilbudet blir mest mulig i tråd med våre behov og ønsker! Derfor har vi gjennomført to spørreundersøkelser. Hvis du har erfaringer eller meninger, så send oss gjerne en e-post.

Se mer informasjon her.

Vårt høringssvar (pdf)

Alle høringssvar

Vår visjon

Vi ønsker at alle som føder barn i Norge skal få: Den omsorg de trenger, bli møtt med respekt for sine valg og ønsker, og til enhver tid gjennom svangerskap, fødsel og barseltid føle seg trygge. Vi vil at flest mulig skal få best mulige fødsler!

Oppfordring til politikere, byråkrater og helsepersonell

Gjør det attraktivt å føde! Når folk har gode svangerskaps- og fødselsopplevelser øker sjansen for at de vil føde igjen. Får de negative erfaringer, tør de kanskje ikke. Staten bruker milliarder på å stimulere til barneproduksjon (barnehager, kontantstøtte, foreldrepermisjoner, trygder), hva med å bruke noen millioner på de ni viktige månedene og de sårbare timene rundt en fødsel?

Kjapp innføring i aksjonen

Se vår PowerPoint-presentasjon, holdt på jordmorforeningens landsmøte oktober 2006:

Fødekaoset over i Oslo?

Fødekaoset i Oslo og Akershus er langt fra over – 2006 ble ny rekord i antall fødte. Fødselstallene har steget siden 2001, men først etter press bla antall fødeplasser økt, med 100 i 2006 og 300 i 2007. Dette monner noe, men er ikke nok. Derfor jobber vi fortsatt for flere fødeplasser i hovedstadsområdet, samtidig som knytter til oss kontakter over hele landet og sammen med dem arbeider for tilfredsstillende helsevesen for gravide og fødende både i byer og på små plasser.

NB: Nettstedet er under kontinuerlig oppbygging og oppdatering. Inntil videre er noen sider ganske slunkne eller på andre måter er tydelig uferdige. De er heller ikke korrekturlest. Si gjerne fra om du finner feil. Kontakt oss.


Sist lagret: 14/10/07 10:44   Designet i DW, inspirert av Zen Garden, Westciv, 456 Berea st. og To The Point.