en illustrasjonsstrek

Kontakt meg

Har du et oppdrag til meg? Har du en ledig stilling? Har du en idé du vil drøfte med meg?

Altern kommunikasjon • Ingeborg Altern • Engelsrud Terrasse 37a • 1385 Asker
mobil: 94 13 18 16 • e-post: kom@altern.no
Foretaksnavn: Altern Vedal konsulenttjenester • Organisasjonsnummer: 894516992