Barneidrett

Jeg er veldig glad for at barna i bygda vår har et stort mangfold av aktiviteter å velge mellom. Alle de frivillige i idrettslagene legger ned en super innsats for barnas fysiske fostring – takk! Likevel er det tre aspekter ved lagidretten som jeg er kritisk til: Tidlig topping, og varierende kamp- og treningstider.