Budstikka og OL

Har Budstikka plikt til å drive kritisk, undersøkende journalistikk og oppfyller avisa i så fall denne plikten? På lederplass hyller Budstikka ideen om Oslo-OL 2022. Jeg har til gode å se en eneste kritisk artikkel eller kommentar om OL i lokalavisa for Asker og Bærum (korriger meg gjerne om du har sett en).

Gir Budstikka sine lesere et sant og helt bilde av saken, eller er det kun Ja-maskineriets argumenter som får spalteplass? Har redaksjonen forsøkt å gå bak argumentene, sjekke om de holder vann? Har redaksjonen undersøkt motargumentene?

Her er noen påstander og spørsmål jeg håper Budstikka kan se nærmere på, og forhåpentligvis publisere saker om:

  • Det stemmer ikke at hele Idretts-Norge står bak OL-søknaden. En rekke særforbund og lokallag både i Oslo og resten av landet støtter ikke Oslo-OL 2022.
  • Blir markedsføringen av Ja til Oslo-OL finansiert av menigmann gjennom skatt og kontingent, og er det si så fall noen prinsipielle problemer med dette?
  • Er informasjon fra Oslo kommune o.a. offentlige aktører balansert og sannferdig?
  • OL pleier å få negative konsekvenser for gatas folk og andre fattige (tvangsflyttinger, økte bolig- og leiepriser etc). Hva vil skje i Oslo?
  • Det stilles strenge krav til etikk, gjennomskinnelighet, demokrati og antikorrupsjonstiltak hos samarbeidspartnere innen blant annet bistand. I idretten spiller visst ikke dette noen viktig rolle og IOC blir dermed en legitim samarbeidspartner. Hvorfor er det ok å samarbeide med organisasjoner som IOC innen idretten og ikke i andre «bransjer»?
  • Det er langt færre deltakernasjoner i vinter-OL enn i sommer-OL, og andelen publikum under lekene og på TV i forhold til sommerlekene er enda lavere. OL i Oslo vil derfor ha lavere turisteffekt enn et sommer-OL ville hatt.
  • Hvilke negative konsekvenser kan et OL i Oslo få for Asker og Bærum?
  • Det hevdes at Norge må ta sin tørn og arrangere OL. Det er kamp om å få arrangere OL, hvorfor bruke millioner av kroner på å kjempe for å arrangere noe til mange milliarder –som andre er villige til å arrangere og betale for?
  • OL er ødelagt av IOC, penger og makt. Det beste hadde vært om ingen ønsket å arrangere OL i samarbeid med IOC og at IOC ble nedlagt. Det holder med verdenscuper og verdensmesterskap. Evt. kunne man forsøke med blanke ark, arrangere OL der vennlig kappestrid, leker og fellesskap er de bærende verdiene.

Budstikkas «nye» redaktør, Kjersti Sortland, har vist gode takter i flere saker. På et nettmøte da hun tiltrådte i juni skrev hun:

«En vesentlig del av vårt samfunnsoppdrag, er å sette innbyggerne i stand til å forstå hva som skjer i eget disktrikt. Gi alle dem som bor her et faktabasert grunnlag til å danne seg egne meninger.

Det betyr at vi av og til må borre mer i dybden. Noen ganger kan vi med fordel ta «fugleperspektivet» litt oftere, for å skape sammenheng og klarhet.

Leserne våre er travle mennesker. Da er det er vår jobb som journalister å samle trådene, slik at det som skjer rundt oss blir forståelig.

Og noen ganger er det vår jobb som journalister å fremskaffe informasjon andre gjerne vil holde skjult.

Dette er både hardt arbeid, og kan oppleves tøft for dem dem som får uønsket oppmerksomhet rettet mot seg.

Vi i Budstikka skal alltid oppføre oss ordentlig og være etterrettelige.

Men vi løser ikke hele samfunnsoppdraget vårt, hvis vi ikke også tør å stille tøffe spørsmål på vegne av sakens opplysning, når det er nødvendig.»

Jeg håper hun og resten av redaksjonen behandler Oslo-OL etter samme prinsipper framover.

Opprinnelig publisert på Facebook, men jeg fikk aldri noen reaksjon fra Budstikka. Mulig redaksjonen ikke fikk det med seg, jeg har ved flere anledninger sendt dem melding på Facbook, tagget avisa og sendt epost uten å få svar. Mulig det ikke er godt nok varslingssystem på FB-siden.