Hjelp for barn og foreldre

Vardåsen skole
Slik så forsiden til skolen ut 17. mars 2015. Bildet er en lenke til siden for barn.

Hurra! I kveld er jeg veldig glad og ikke reint lite stolt: Vardåsens nye nettsider for barn og foreldre som trenger hjelp er lansert!

Sjekk her:

Vardåsen FAU har jobbet med disse sidene i et halvt år nå og det er godt å se prosjektet materialisert!

Bakgrunn

Det starta høsten 2014. Jeg skulle forberede meg til et speidermøte der temaet var vennskap. Et av merkekravene lød: «Vit hva du skal gjøre om du vet om noen som blir mobbet.»

Så jeg gikk på nett. Leita gjennom alle skolene til «mine» gutter og fant nada. Ikke én eneste nettside henvendte seg til barna. Ikke ett sted sto det en oppskrift for elevene med hva de skulle gjøre ved problemer som mobbing.

Notat

Bildet av politiknappenJeg ønska meg en «alarmknapp» ala Kripos røde knapp. En synlig knapp som raskt tar leseren videre til relevant hjelp.

Jeg tok opp saken i FAU og fikk gehør for at dette var et behov. Da begynte jobben!

Først beskrev jeg behovet for nye nettsider:

Barn og foreldre som har det vanskelig eller kjenner noen som har det vanskelig trenger informasjon om hvor og hvordan de kan få hjelp. Mange, også barn, bruker skolens nettsted m.m. og informasjonen de trenger bør ligger der, på skolens It’s learning-side, på skolens blogg (skoleavis) og skolens Facebookside.

Neste steg var å identifisere målgrupper og problematikk.

Målgrupper

Jeg så for meg fire grupper som trenger hjelp:

  1. Barn som selv har det vondt
  2. Barn som kjenner andre barn som har det vondt
  3. Foreldre til barn som har det vondt
  4. Andre voksne som kjenner barn som har det vondt

Framfor å lage fire ulike nettsider fant jeg ut at det var best å slå sammen målgruppene til to:

  1. barn
  2. voksne

Problematikk

Bilde av problemområderJeg identifiserte fire ulike problemområder:

  1. Mobbing utført av andre barn
  2. Mobbing utført av lærer eller annen ansatt ved skolen
  3. Hjem i midlertidig krise
  4. Hjem med alvorlige problemer

Jeg ønsket at nettsidene skulle gi hjelp innen alle områdene. Problemene/det som er vondt kan skje på ulike arenaer i barnets liv. Problemer ett sted påvirker selvfølgelig hvordan barnet har det de andre stedene.

Mobbing utført av barn

Mobbing og annen plaging utført av andre barn. Det kan skje i skolegården, på skoleveien eller i nabolaget. Det kan skje fysisk, psykisk og digitalt. Det kan være alt fra fysisk vold til utfrysing.

Mobbing utført av voksne

Lærer eller annen ansatt på skolen som mobber, henger ut barnet, er fysisk voldelig, misbruker barnet seksuelt m.m., eller som unnlater å hjelpe barnet med mobbing o.l.

Midlertidig krise hjemme

Vanskelig hjemme fordi foreldre eller søsken er alvorlig syke, fordi barnet er i sorg etter dødsfall, skilsmisse o.a., fordi foreldre er arbeidsledige og/eller har dårlig økonomi e.l. Også barn som har psykisk sykdom/plager o.l.

Alvorlige problemer hjemme

Vanskelig hjemme: Omsorgssvikt o.a. problemer hjemme knyttet til fysisk, psykisk og seksuell vold, foreldres rusmisbruk, foreldres psykiske sykdom m.m.

Hva slags hjelp

Alvorlighetsgrad og typer problem fordrer ulik type informasjon og hjelp. Noe er akutt, annet kan vente. Telefonnummer for akutte situasjon må komme tydelig fram slik at leseren raskt finner nødvendig informasjon. For dem som har tid til å lese mer vil lenker til aktuelle nettsteder være til hjelp.

Tilbakemeldinger på notatet

Jeg tok kontakt med en rekke organisasjoner og etater for å høre om de kjente til lignende sider som de jeg så for meg. Jeg fikk mange gode tips fra bl.a. Redd Barna og Røde Kors, men ingen visste om skoler som hadde slike nettsider.

Problemnotatet ble fylt av en rekke lenker til gode nettsteder. Jeg organiserte dem så godt jeg kunne og presenterte notatet for FAU. Fikk noen gode innspill der og satte i gang med å produsere tekst til nett.

Bilde av tanker
Slik så flytdiagrammet jeg laga i notatet ut.

Nettsidene

Det gikk noen måneder. Jobba med saken i rykk og napp – det er utfordrende å skrive tekster som ganske unge skolebarn skal forstå!

Jeg ville vise folk at det var mulig å få hjelp, uansett hva slags problem familien/barnet måtte ha.

Trøstebilde
Barnets lærer kan være en god støtte i en vanskelig tid. Foto: Stewart Black, Flickr
Bilde av jente
Barn som utsettes for vold, misbruk og/eller omsorgssvikt må få hjelp raskt. Foto: Bruno Bindas
Ensomt barn
Barn som blir mobbet eller ikke får være med på leken har det vondt og kan få problemer med å lære. Foto: Chara Melody
Bilde av elev
Lærere kan begå overgrep eller på annen måte plage elever. Meld fra! Foto: Ornmadee Baxter-Lovo

 

 

Til slutt sa jeg «godt nok» og sendte sidene på høring til mine gode hjelpere. Da fikk jeg gode og konstruktive tilbakemeldinger! Redigerte tekstene mine, leita opp fine bilder på Flickr og venta spent. Det er nemlig ikke rektor, men noen andre i Asker kommune som bestemmer hva som blir publisert og ikke på skolens nettsted.

I dag kom dommen: Hjelpesidene er nå på nett!

Spre ideen!

Jeg håper at vi med disse sidene starter en ny trend, at andre skoler gjør som oss. Og jeg håper at sidene våre ser annerledes ut om et år – fordi de har skapt engasjement og mange har kommet med tilbakemeldinger og forandringsforslag!

Og aller mest håper jeg: At færrest mulig folk har behov for disse sidene, men at de som sliter finner den hjelpen de trenger.

Send gjerne din tilbakemelding i kommentarfeltet under eller på epost til fauvard@gmail.com!