Min kompetanse og CV

Jeg har en allsidig bakgrunn og har lært mye nyttig gjennom studier, arbeid, frivillig arbeid og ikke minst: Ved å prøve og feile. Her får du min CV. Mitt fulle navn er Ingeborg Altern Vedal, men i jobbsammenheng bruker jeg bare mellomnavnet mitt. Min mor het Altern og domenet mitt er altern.no.

Kompetanse

Jeg er bl.a. journalist, nettutvikler og designer. Jeg har mest erfaring som deskjournalist, men gjør gjerne intervjuer og reportasjer også. Dessuten har jeg jobbet mye med databaser og bearbeiding av store datamengder i Excel og Google Sheets, og kan systematisere og analysere data. Jeg jobber gjerne som datajournalist. Se også min profil i Frilanskatalogen

Jeg laget min første hjemmeside i 2002, og har videreutviklet denne kompetansen gjennom praktisk arbeid i årene etterpå. Jeg har erfaring med både innholdsproduksjon (tekst og bilde), design og programmering, i tillegg bruker jeg sosiale medier aktivt privat og profesjonelt. Jeg har bygget opp og designet flere nettsteder, både statiske og dynamiske, og kan HTML, CSS og PHP.

Jeg jobber også med design for trykk, alt fra enkle plakater og annonser til hele magasin. Da bruker jeg Adobes InDesign, Photoshop og Illustrator. Som grafisk ansvarlig og/eller redaktør for flere blader, og som deskjournalist i Vårt Land, har jeg arbeidet med redigering og skriving av tekster, fotografering og behandling av bilder, laget nyhetsgrafikk og «tegnet» sidene i InDesign.

Jeg har inngående kjennskap til Microsoft Excel og Word, og har gitt kolleger og venner brukerstøtte i disse og andre program. Jeg har utviklet Office-maler, inklusiv makroer/VBA-programmering. Jeg har også erfaring med PowerPoint, OpenOffice og Googles kontroprogrammer inklusiv Google Scripts.

Utdanning og arbeid

I tabellen under oppsummerer jeg min kompetanse og hvor jeg har tilegnet meg den. Fargekodene er de samme som i CV-tabellen nederst. Blå bakgrunn = kommunikasjonsrelatert og gul bakgrunn = politikkrelatert.

Utdanning Arbeid
Journalistikk, trykt design, nettdesign, informasjonsarbeid, media
 • Nettdesign og -utvikling ved Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Journalistikk/media ved Northwestern College, USA
 • Journalistikk/media ved Sagavoll fhs og Høgskolen i Telemark
 • Design av trykk og nett i eget firma, bl.a. Sikkerhet for Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon
 • Deskjournalist (redigerer og «tegner») i Vårt Land
 • Informasjonsarbeid, Universitetet i Oslo
 • Design og redaktør for Liv lagas nettsider og blad, og Aksjon mot fødekaos’ nettsider
 • Redaktør og «tegner» av Haslebladet
 • Informasjonsarbeid og journalist, NKSS
Statsvitenskap, organisasjonsutforming, politikk o.l.
 • Organisasjonsutforming i offentlig sektor (ett emne), Master ved Høgskolen i Lillehammer
 • Statsvitenskap mellomfag
 • Utviklingsstudiet mellomfag
 • FAU ved Vardåsen skole
 • Lobbyvirksomhet i Liv laga og Aksjon mot fødekaos
 • Sekretær, Stortingets tekstsenter
Prosjektarbeid
 • Semesteremnet Prosjektforum, organisasjons- og ledelsesstudier, UiO
 • Arbeid med nye nettsteder for Dansesonen m.fl.
 • Arbeid med revidering av stifinnerprogram for Askerspeiderne
 • Arbeidet med Liv laga og Aksjon mot fødekaos
 • Ulike prosjekter ved Universitetet i Oslo

CV

Tabellen under viser hva jeg har studert og hva jeg har gjort av lønnet og ulønnet arbeid siden jeg avsluttet videregående skole i 1995. CVen min ligger også på LinkedIn.

Referanser oppgis om ønskelig, se også referanser på mitt nettsted

 

År Utdanning Arbeid Frivillig arbeid
2015 IKT-veileder, Tranby ungdomsskole Altern kommunikasjon (tidl. IKT og lobby)

 • Eget foretak
 • Arbeid for bl.a.Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon og Liv laga
 • Andre kunder: Design av nettsteder, vignetter m.m.
Askerspeiderne

 • Troppsleder for stifinnerguttene
2014
2013 Dansesonen

 • Informasjons- og it-konsulent
 • Nettsted, Facebook, plakater, programblad
 • Oppfølging av kunder og utvikling av database .
2012 Årsenheten Design og kommunikasjon i digitale medier deltid, Høgskolen i Oslo og Akershus

 • De teknologiske og kreative sidene ved nettsideproduksjon
 • Tilsvarer 1/3 Bachelor
Liv laga

 • Styreleder/nestleder/ vara
 • Lobbyarbeid
 • Organisere frivillige, verve medlemmer etc
 • Mediekontakt, redaktør av blad og nettsted
 • Brukerrepresentant i Nasjonalt råd for fødselsomsorg
Vårt Land

 • Deskjournalist
 • Redigere tekst og bilder, «tegne» avissider
2011
2010
2009 Organisasjonsutforming i offentlig sektor, Høgskolen i Lillehammer

Nordisk institutt for sjørett, UiO

 • Førstekonsulent
 • Ansvar for bl.a. nettsider, publikasjoner, boksalg og studieinformasjon.
 • Designet og bygde opp/om nettstedene flere ganger, utarbeidet maler i Word og Excel m.m.
 • Ga brukerstøtte i IT og gjorde annet forfallende administrativt og praktisk arbeid.
2008
2007 Aksjon mot fødekaos

 • Initiativtaker, uformell leder, se også Liv laga
2006
2005 Haslebladet, menighetsblad og lokalavis

 • Redaktør, grafisk ansvarlig
Lia Gård

 • Husfolk (frivillig arbeid fra 90-tallet og fram til i dag)
 • Informasjons- og kontorarbeid.
 • Leder for barne- og ungdomsgrupper
 • Ansvarlig for matlaging, oppvask og annen rengjøring
2004
2003
2002 NKSS (Laget)

 • Misjonskonsulent
 • Lagsvennsekretær
2001 Semesteremnet Kristendom, religion og etikk (KRL), UiO NKSS / Laget

 • Lagssekretær i Informasjons- og lagsvennavdelingen
 • Medarbeider i Credo
Stortinget/Manpower

 • Sekretær
2000 Semesteremnet Prosjektforum, organisasjons- og ledelsesstudier, UiO

2000 Statsvitenskap mellomfagstillegg: Universitetet i Oslo
1999 U-landsstudiet mellomfagstillegg: Høgskolen i Oslo
1998-99 Utviklingsstudiet grunnfag: Høgskolen i Agder, Kristiansand
1997-98 Statsvitenskap grunnfag: Høgskolen i Buskerud, Kongsberg
1996-97 1/2 Bachelor i Media, journalistikk og kristendom: Northwestern College, St. Paul, USA
1995-96 Semesteremne og Ex.Phil. Media, journalistikk og kristendom:Sagavoll folkehøgskole, Gvarv / Høgskolen i Telemark, Bø / Universitetet i Oslo

Én kommentar:

Det er stengt for kommentarer.