Hvordan ødelegge en god barnehage

Det var en gang en barnehage der både personalet, foreldrene og barna var fornøyde. Barna hadde det godt, de var omgitt av flotte omgivelser og voksne som trivdes på jobb. Lederen var en pedagog som ivaretok både førskolelærere og assistentene hun hadde under seg. Hun kjente barna og foreldrene, og slo gjerne av en prat. Manglet det en voksen på en avdeling en ettermiddag steppet hun ofte inn.

Idyllen kunne vart, men dette eventyret ender ikke godt.

Før stortingsvalget i 2005 lovte Kristin Halvorsen full barnehagedekning innen to år. Da fikk Oslo kommune det travelt! Her måtte bygges nytt på små tomter og knapt personell måtte fordeles. Kravene til areal og personell ble mange steder ”neglisjert”. Heldige var vi som hadde en stor barnehage med en flott tomt og dyktig personale – trodde vi.

Barnehagebygget er gammelt og trengte oppussing. I stedet for å intensivere oppussingen om sommeren tok byggearbeiderne ferie. Resultat: all oppussing foregikk mens barnehagen var i full drift og barna måtte flytte rundt på avdelingene. Midt oppi dette kaoset fikk bydelen – barnehagens eier – en glimrende idé: Den utmerkede lederen hadde de mer bruk for et annet sted og hun ble flyttet, nærmest på dagen.

Hun som skulle overta ble syk og en avdelingsleder ble beordret til å styre barnehagen. Høsten ble kaotisk, med byggeprosjekt og personellmangel. Ved sykdom hadde ikke bydelen penger til å sette inn vikarer. Samvittighetsfulle ansatte går på jobben når de burde holde senga. Lojalitet til kolleger og unger er stor.

Oppussingen tok slutt, men hva sto vi igjen med? Måneder med kaos hadde gitt oss noen nymalte vegger og nytt gulvbelegg, lite mer. Gulvene var like kalde som før og storbarnsavdelingene manglet fortsatt stellebord. Gevinsten var liten. Prisen var høy: usikre unger som fikk en kaotisk barnehagestart.

Da alle avdelingene igjen kunne tas i bruk og barna kunne fordeles der de hørte hjemme, kunne endelig roen senke seg og barna få det pedagogiske tilbudet de og vi er blitt lovt. Hadde det bare vært nok folk. To voksne på 17 unger i alderen 2-6 år er rovdrift på de ansatte. Hvordan skal de klare å ivareta ungenes behov og gi dem et pedagogisk tilbud? Her gjaldt det kun å bite tennene sammen og overleve dagen. Hva gjør slike arbeidskår med de ansattes motivasjon?

Barnehagen fikk en enhetsleder. Foreldrene så lite til ledelsen.

Den våren slutta tre av barnehagens førskolelærere. Ingen nye kom til. Nesten alle avdelingene måtte ledes på dispensasjon – dvs. av assistenter og andre uten førskolelærerkompetanse. Vikarer kom og gikk gjennom hele året. Noen av dem virka veldig flinke syntes vi foreldre. Likevel forsvant de kun for å bli erstattet av nye midlertidige vikarer. Etter hvert orka vi knapt hilse på de nye menneskene som skulle passe barna våre, enda mindre investere i å bli kjent med dem.

Nå er en ny høst i gang. Enda flere av personalet forsvinner. Denne gangen er det en rekke dyktige assistenter som enten ikke får forlenget sine vikariater eller som forlater barnehagen frivillig. Samtidig presses barnehagen til å ta inn flere små barn, dvs. at 2-åringer flyttes opp på avdelinger som ikke er tilrettelagt for så små barn. Hvis ikke antall pedagoger på disse avdelingene økes bryter barnehagen Forskrift om pedagogisk bemanning.

Ungene våre trenger stabilitet og vi som foreldre trenger voksne vi har tillit til. Det er en stund siden jeg har kunnet stole på at ungene mine blir sett og ivaretatt i barnehagen – enda mindre nå… På to år har vi gått fra å ha en av Oslo kommunes kanskje flotteste barnehager til en barnehage med flere vikarer enn fast ansatte. Ære være de som fortsatt står igjen og gir oss litt stabilitet. Måtte bydelen gi dere bedre arbeidskår og -miljø i månedene som kommer.

Vi er i villrede. Skal vi bli, og håpe på at de nye folkene barnehagen har rekruttert er dyktige, omsorgsfulle og vil ønske å bli i barnehagen? Kan vi stole på at barnehagens ledelse gjør hva den kan for å gi ungene våre et bra tilbud? Tør vi ta sjansen på at dette året blir godt?