Barneidrett

Faksimile fra Budstikka, innlegget sto på trykk tirsdag 10. juni
Faksimile fra Budstikka, innlegget sto på trykk tirsdag 10. juni

Jeg er veldig glad for at barna i bygda vår har et stort mangfold av aktiviteter å velge mellom. Alle de frivillige i idrettslagene legger ned en super innsats for barnas fysiske fostring – takk!

Likevel er det tre aspekter ved lagidretten som jeg er kritisk til: Tidlig topping, og varierende kamp- og treningstider.

Tidlig topping

Når man allerede på barneskolen legger opp til flere treninger og kamper per uke er det ikke lenger rom for dem som bare vil ha idretten som én av flere fritidsaktiviteter, ungene som vil være med fordi det er gøy og som ikke har ambisjoner om å bli best. Er det ikke mulig å organisere dette bedre slik at barn og ungdom kan fortsette å ha det gøy på idrettsbanen og holde seg i fysisk aktivitet? Kan man både gi barna muligheten til allsidig fritid og kanskje hindre frafallet? Er det nødvendig med mange treninger per uke i barneskolen?

Ny kamp hver uke

Jeg regner med at det er et enormt puslespill å organisere f.eks. barnefotballens seriespill. Derfor lurer jeg på hvorfor puslespillet legges på nytt hver uke – kan det ikke være likt fra uke til uke? Hadde det ikke vært lettere å sette av ett tidspunkt per avdeling i serien som var fast? Å legge puslespillet én gang per sesong vil jeg tro hadde vært det beste både for trenere, andre foreldre og ungene selv.

Slik det er nå må alle foreldrene holde tunga rett i munn: Hvem spiller hvor og når denne uka? Og stadig må barna/foreldrene velge: Denne uka kræsjer kampen med en annen aktivitet – hva prioriterer vi da? Dropper man kampen blir det kanskje for få på laget. Dropper man den andre aktiviteten mister man verdifulle opplevelser/læring.

Skiftende treningstider

Heldigvis varierer ikke treningstidene like mye som kamptidene, men også de skifter fra sesong til sesong og noen ganger midt i sesongen. Ofte er tidene klare først like før oppstart. Dermed blir det vanskelig å planlegge barnas fritid, plutselig kræsjer fotballtreningen med kurset man var så heldig å få plass på og allerede har betalt for.

Jeg skjønner at det kan være vanskelig å fordele en banes treningstider når man ikke vet hvor mange og hvor store lag man får per kull. Likevel vil jeg tro at det burde være mulig å unngå mye variasjon fra sesong til sesong, f.eks. at trening til jenter 8 år eller jenter født 2006 alltid er på mandager.

Luksusproblem

Å ha mange flotte fritidsaktiviteter å velge mellom er et luksusproblem. Men når vi først er så heldige å bo i ei bygd der ungene kan få oppleve mestring og glede både innen musikk og scene, kunst og spill, idrett og friluftsliv, hadde det vært fint om lagidrettene la bedre til rette for kombinasjonen av dem og andre fritidsaktiviteter. Ja takk til en mangfoldig fritid!