Fotoalbum laget med php

Et enkelt fotoalbum på en nettside.
Et enkelt fotoalbum på en nettside.

Jeg har laget et php-basert fotoalbum for nettsider. Det er veldig enkelt, med ett stort bilde øverst, og de andre bilder i miniatyr under. Det er ingen neste/forrige-navigasjon, bare navigasjon via minatyrbildene. Til gjengjeld er det automatisk bruk av tittel på bildene og ingen avansert scripting.